SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

BẾP GA ĐIỆN TEKA

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. BẾP GA ÂM TEKA

  BẾP GA ÂM TEKA

  Mã sản phẩm:BẾP GA ÂM TEKA

  Mô tả:

  1 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. BẾP GA ĐIỆN TEKA E/60.2 3G 1P AI

  BẾP GA ĐIỆN TEKA E/60.2 3G 1P AI

  Mã sản phẩm:TEKA E/60.2 3G 1P AI

  Mô tả:

  6.490.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. BẾP GA ĐIỆN TEKA ES/60.2 3G 1P AI AL S/STEEL

  BẾP GA ĐIỆN TEKA ES/60.2 3G 1P AI AL S/STEEL

  Mã sản phẩm:TEKA ES/60.2 3G 1P AI AL S/STEEL

  Mô tả:

  8.679.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. BẾP GA ĐIỆN TEKA E/730 2G 1P AI AL TR

  BẾP GA ĐIỆN TEKA E/730 2G 1P AI AL TR

  Mã sản phẩm:TEKA E/730 2G 1P AI AL TR

  Mô tả:

  8.690.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. BẾP GA ĐIỆN TEKA EM/60 3G 1P AI TR S/STEEL

  BẾP GA ĐIỆN TEKA EM/60 3G 1P AI TR S/STEEL

  Mã sản phẩm:TEKA EM/60 3G 1P AI TR S/STEEL

  Mô tả:

  9.075.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. BẾP GA ĐIỆN TEKA CGW LUX 78 2G 1P AI AL CI

  BẾP GA ĐIỆN TEKA CGW LUX 78 2G 1P AI AL CI

  Mã sản phẩm:TEKA CGW LUX 78 2G 1P AI AL CI

  Mô tả:

  16.269.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống