SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

BẾP GA ÂM SAKURA

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. BẾP GA ÂM SAKURA KW - 777GA

  BẾP GA ÂM SAKURA KW - 777GA

  Mã sản phẩm:SAKURA KW - 777GA

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.100.000 ₫

  Special Price: 1.911.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 2. BẾP GA ÂM SAKURA KW - 777GH

  BẾP GA ÂM SAKURA KW - 777GH

  Mã sản phẩm:SAKURA KW - 777GH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.350.000 ₫

  Special Price: 2.138.500 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 3. BẾP GA ÂM SAKURA KW - 7773GH

  BẾP GA ÂM SAKURA KW - 7773GH

  Mã sản phẩm:SAKURA KW - 7773GH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.000.000 ₫

  Special Price: 2.730.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 4. BẾP GA ÂM SAKURA SG - 727GB

  BẾP GA ÂM SAKURA SG - 727GB

  Mã sản phẩm:SAKURA SG - 727GB

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.150.000 ₫

  Special Price: 4.738.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 5. BẾP GA ÂM SAKURA SG - 080G

  BẾP GA ÂM SAKURA SG - 080G

  Mã sản phẩm:SAKURA SG - 080G

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.450.000 ₫

  Special Price: 5.010.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 6. BẾP GA ÂM SAKURA SG - 2365G

  BẾP GA ÂM SAKURA SG - 2365G

  Mã sản phẩm:SAKURA SG - 2365G

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.200.000 ₫

  Special Price: 6.200.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG
 7. BẾP GA ÂM SAKURA G - 2330GA

  BẾP GA ÂM SAKURA G - 2330GA

  Mã sản phẩm:SAKURA G - 2330GA

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.400.000 ₫

  Special Price: 6.500.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:12 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống