SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

BẾP TỪ HAFELE

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. BẾP TỪ HAFELE MALIA

  BẾP TỪ HAFELE MALIA

  Mã sản phẩm:HAFELE MALIA

  Mô tả:

  Giá thông thường: 13.574.000 ₫

  Special Price: 10.859.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. BẾP TỪ HAFELE HC - I302B

  BẾP TỪ HAFELE HC - I302B

  Mã sản phẩm:HAFELE HC - I302B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 13.600.000 ₫

  Special Price: 10.880.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:CHÂU ÂU
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. BẾP TỪ HAFELE HC - I772A

  BẾP TỪ HAFELE HC - I772A

  Mã sản phẩm:HAFELE HC - I772A

  Mô tả:

  Giá thông thường: 21.000.000 ₫

  Special Price: 16.800.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:CHÂU ÂU
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. BẾP TỪ HAFELE LAVINA

  BẾP TỪ HAFELE LAVINA

  Mã sản phẩm:HAFELE LAVINA

  Mô tả:

  Giá thông thường: 21.769.000 ₫

  Special Price: 17.415.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. BẾP TỪ HAFELE HC - I603B

  BẾP TỪ HAFELE HC - I603B

  Mã sản phẩm:HAFELE HC - I603B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 21.800.000 ₫

  Special Price: 17.440.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:CHÂU ÂU
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. BẾP TỪ HAFELE HC - I773B

  BẾP TỪ HAFELE HC - I773B

  Mã sản phẩm:HAFELE HC - I773B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 24.000.000 ₫

  Special Price: 19.200.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:CHÂU ÂU
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. BẾP TỪ HAFELE BENITA

  BẾP TỪ HAFELE BENITA

  Mã sản phẩm:HAFELE BENITA

  Mô tả:

  Giá thông thường: 24.990.000 ₫

  Special Price: 19.992.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. BẾP TỪ HAFELE HC - I604A

  BẾP TỪ HAFELE HC - I604A

  Mã sản phẩm:HAFELE HC - I604A

  Mô tả:

  Giá thông thường: 25.800.000 ₫

  Special Price: 20.640.000 ₫

  • Hãng sản xuất:HAFELE
  • Xuất xứ:CHÂU ÂU
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống