SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

CHẢO TỪ FISSLER

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  Mã sản phẩm:FISSLER CLIPPIX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.200.000 ₫

  Special Price: 1.116.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 2. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.400.000 ₫

  Special Price: 1.302.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 3. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.500.000 ₫

  Special Price: 1.395.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 4. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.700.000 ₫

  Special Price: 1.581.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 5. CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.800.000 ₫

  Special Price: 2.604.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 6. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.200.000 ₫

  Special Price: 2.976.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 7. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.800.000 ₫

  Special Price: 3.534.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 8. BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 35CM NANJING

  BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 35CM NANJING

  Mã sản phẩm:FISSLER WOK 35CM NANJING

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.500.000 ₫

  Special Price: 5.115.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:

/ trang
Định hướng giảm xuống