SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

CHẢO TỪ FISSLER

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  Mã sản phẩm:FISSLER CLIPPIX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.700.000 ₫

  Special Price: 1.530.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 2. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.000.000 ₫

  Special Price: 1.800.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 3. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.200.000 ₫

  Special Price: 1.980.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 4. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.400.000 ₫

  Special Price: 2.160.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 5. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.600.000 ₫

  Special Price: 3.240.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 6. CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.800.000 ₫

  Special Price: 3.420.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 7. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.100.000 ₫

  Special Price: 3.690.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 8. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.800.000 ₫

  Special Price: 4.320.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 9. BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 36CM NANJING

  BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 36CM NANJING

  Mã sản phẩm:FISSLER WOK 36CM NANJING

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.900.000 ₫

  Special Price: 6.210.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:

/ trang
Định hướng giảm xuống