SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

CHẢO TỪ FISSLER

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  NẮP CHẢO TỪ FISSLER CLIPPIX

  Mã sản phẩm:FISSLER CLIPPIX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.200.000 ₫

  Special Price: 1.080.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 2. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 20CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.500.000 ₫

  Special Price: 1.350.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 3. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.600.000 ₫

  Special Price: 1.440.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 4. CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER ALUX CLASSIC PLUS 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.800.000 ₫

  Special Price: 1.620.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 5. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 20

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.900.000 ₫

  Special Price: 2.610.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 6. CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER CRISPY STEELUX COMFORT 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.900.000 ₫

  Special Price: 2.610.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 7. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 24CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.300.000 ₫

  Special Price: 2.970.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 8. CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  CHẢO TỪ FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mã sản phẩm:FISSLER PROTECT STEELUX PREMIUM 28CM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.900.000 ₫

  Special Price: 3.510.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:
 9. BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 36CM NANJING

  BỘ CHẢO + XỬNG TỪ FISSLER WOK 36CM NANJING

  Mã sản phẩm:FISSLER WOK 36CM NANJING

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.900.000 ₫

  Special Price: 4.410.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FISSLER
  • Xuất xứ:CHLB ĐỨC
  • Bảo hành:

/ trang
Định hướng giảm xuống