SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

LÒ NƯỚNG BRANDT

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. LÒ NƯỚNG BRANDT FE1001XS

  LÒ NƯỚNG BRANDT FE1001XS

  Mã sản phẩm:BRANDT FE1001XS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 19.500.000 ₫

  Special Price: 13.650.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 2. LÒ NƯỚNG BRANDT FE1011XS

  LÒ NƯỚNG BRANDT FE1011XS

  Mã sản phẩm:BRANDT FE1011XS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 22.500.000 ₫

  Special Price: 15.750.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 3. LÒ NƯỚNG BRANDT FE1022XS

  LÒ NƯỚNG BRANDT FE1022XS

  Mã sản phẩm:BRANDT FE1022XS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 25.900.000 ₫

  Special Price: 18.130.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 4. LÒ NƯỚNG BRANDT FE1245X

  LÒ NƯỚNG BRANDT FE1245X

  Mã sản phẩm:BRANDT FE1245X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 29.800.000 ₫

  Special Price: 20.860.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 5. LÒ NƯỚNG BRANDT FC1045XS

  LÒ NƯỚNG BRANDT FC1045XS

  Mã sản phẩm:BRANDT FC1045XS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 29.900.000 ₫

  Special Price: 20.930.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 6. LÒ NƯỚNG BRANDT FP1061W

  LÒ NƯỚNG BRANDT FP1061W

  Mã sản phẩm:BRANDT FP1061W

  Mô tả:

  Giá thông thường: 32.900.000 ₫

  Special Price: 23.030.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 7. LÒ NƯỚNG BRANDT FP1245X

  LÒ NƯỚNG BRANDT FP1245X

  Mã sản phẩm:BRANDT FP1245X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 33.900.000 ₫

  Special Price: 23.730.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 8. LÒ NƯỚNG BRANDT FP1364M

  LÒ NƯỚNG BRANDT FP1364M

  Mã sản phẩm:BRANDT FP1364M

  Mô tả:

  Giá thông thường: 35.900.000 ₫

  Special Price: 25.130.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 9. LÒ NƯỚNG BRANDT FP1067XS

  LÒ NƯỚNG BRANDT FP1067XS

  Mã sản phẩm:BRANDT FP1067XS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 37.500.000 ₫

  Special Price: 26.250.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống