SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

TỦ LẠNH BRANDT

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. TỦ LẠNH BRANDT BFL584YNX

  TỦ LẠNH BRANDT BFL584YNX

  Mã sản phẩm:BRANDT BFL584YNX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 47.500.000 ₫

  Special Price: 35.625.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 2. TỦ LẠNH BRANDT BFC2322AN

  TỦ LẠNH BRANDT BFC2322AN

  Mã sản phẩm:BRANDT BFC2322AN

  Mô tả:

  Giá thông thường: 47.500.000 ₫

  Special Price: 40.375.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 3. TỦ LẠNH BRANDT BIU1223NI

  TỦ LẠNH BRANDT BIU1223NI

  Mã sản phẩm:BRANDT BIU1223NI

  Mô tả:

  Giá thông thường: 67.900.000 ₫

  Special Price: 57.715.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 4. TỦ LẠNH BRANDT BIL1373SI

  TỦ LẠNH BRANDT BIL1373SI

  Mã sản phẩm:BRANDT BIL1373SI

  Mô tả:

  Giá thông thường: 69.900.000 ₫

  Special Price: 59.415.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 5. TỦ LẠNH BRANDT CEN31700X

  TỦ LẠNH BRANDT CEN31700X

  Mã sản phẩm:BRANDT CEN31700X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 72.600.000 ₫

  Special Price: 61.710.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 6. TỦ LẠNH BRANDT BFC1302VX

  TỦ LẠNH BRANDT BFC1302VX

  Mã sản phẩm:BRANDT BFC1302VX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 75.500.000 ₫

  Special Price: 64.175.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 7. TỦ LẠNH BRANDT BIL1373SI + BIU1223NI

  TỦ LẠNH BRANDT BIL1373SI + BIU1223NI

  Mã sản phẩm:BRANDT BIL1373SI + BIU1223NI

  Mô tả:

  Giá thông thường: 137.800.000 ₫

  Special Price: 100.000.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống