SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI BENZA

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 860B

  MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 860B

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - 860B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.180.000 ₫

  Special Price: 2.385.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 Tháng
 2. MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 870B

  MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 870B

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - 870B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.380.000 ₫

  Special Price: 2.535.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 Tháng
 3. MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 860S

  MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 860S

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - 860S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.380.000 ₫

  Special Price: 2.535.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 Tháng
 4. MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - 600DM

  MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - 600DM

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - 600DM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.580.000 ₫

  Special Price: 2.685.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 870S

  MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - 870S

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - 870S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.580.000 ₫

  Special Price: 2.685.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 Tháng
 6. MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - C700DM

  MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - C700DM

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - C700DM

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.780.000 ₫

  Special Price: 2.750.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - C600DI

  MÁY HÚT KHỬ MÙI BENZA BZ - C600DI

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - C600DI

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.680.000 ₫

  Special Price: 2.760.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 Tháng
 8. MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - C700DI

  MÁY HÚT MÙI BENZA BZ - C700DI

  Mã sản phẩm:BENZA BZ - C700DI

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.880.000 ₫

  Special Price: 2.800.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI BENZA BZ 560S

  MÁY HÚT MÙI BENZA BZ 560S

  Mã sản phẩm:BENZA BZ 560S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.780.000 ₫

  Special Price: 2.835.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI BENZA BZ 570S

  MÁY HÚT MÙI BENZA BZ 570S

  Mã sản phẩm:BENZA BZ 570S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.080.000 ₫

  Special Price: 3.060.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BENZA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 Tháng

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Định hướng giảm xuống