SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI BINOVA

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI 27 GB07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI 27 GB07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI 27GB 07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.400.000 ₫

  Special Price: 2.900.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI27 SB07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI27 SB07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI27 SB07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.400.000 ₫

  Special Price: 2.900.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI27 GI07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI27 GI07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI27 GI07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.600.000 ₫

  Special Price: 3.000.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-70-IG-07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-70-IG-07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-70-IG-07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.980.000 ₫

  Special Price: 3.984.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-28-I-09

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-28-I-09

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-28-I-09

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.980.000 ₫

  Special Price: 3.984.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-77-IG-07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-77-IG-07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-77-IG-07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.600.000 ₫

  Special Price: 4.500.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-69-ISO-07

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-69-ISO-07

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-69-ISO-07

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.800.000 ₫

  Special Price: 4.600.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-77-IG-09

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-77-IG-09

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-77-IG-09

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.800.000 ₫

  Special Price: 4.600.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-69-ISO-09

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-69-ISO-09

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-69-ISO-09

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.000.000 ₫

  Special Price: 4.700.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 Tháng
 10. MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-90-IG-09

  MÁY HÚT MÙI BINOVA BI-90-IG-09

  Mã sản phẩm:BINOVA BI-90-IG-09

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.980.000 ₫

  Special Price: 4.784.000 ₫

  • Hãng sản xuất:
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 Tháng

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Định hướng giảm xuống