SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI CATA

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI CATA C 900 GLASS

  MÁY HÚT MÙI CATA C 900 GLASS

  Mã sản phẩm:CATA C 900 GLASS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.200.000 ₫

  Special Price: 4.850.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI CATA MIDAS - 70BK

  MÁY HÚT MÙI CATA MIDAS - 70BK

  Mã sản phẩm:CATA MIDAS - 70BK

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.000.000 ₫

  Special Price: 4.950.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI CATA NEBLIA - 600 INOX

  MÁY HÚT MÙI CATA NEBLIA - 600 INOX

  Mã sản phẩm:CATA NEBLIA - 600 INOX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.900.000 ₫

  Special Price: 4.956.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI CATA OMEGA - 90 BK

  MÁY HÚT MÙI CATA OMEGA - 90 BK

  Mã sản phẩm:CATA OMEGA - 90 BK

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.000.000 ₫

  Special Price: 5.040.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI CATA MIDAS - 90 BK

  MÁY HÚT MÙI CATA MIDAS - 90 BK

  Mã sản phẩm:CATA MIDAS - 90 BK

  Mô tả:

  Giá thông thường: 9.500.000 ₫

  Special Price: 5.350.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI CATA OMEGA - 90

  MÁY HÚT MÙI CATA OMEGA - 90

  Mã sản phẩm:CATA OMEGA - 90

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.000.000 ₫

  Special Price: 5.880.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT MÙI CATA GAMMA - 700

  MÁY HÚT MÙI CATA GAMMA - 700

  Mã sản phẩm:CATA GAMMA - 700

  Mô tả:

  Giá thông thường: 9.200.000 ₫

  Special Price: 5.950.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT MÙI CATA GAMMA - 900

  MÁY HÚT MÙI CATA GAMMA - 900

  Mã sản phẩm:CATA GAMMA - 900

  Mô tả:

  Giá thông thường: 10.000.000 ₫

  Special Price: 6.250.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:HONGKONG
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI CATA SYGMA - 700

  MÁY HÚT MÙI CATA SYGMA - 700

  Mã sản phẩm:CATA SYGMA - 700

  Mô tả:

  Giá thông thường: 9.500.000 ₫

  Special Price: 6.470.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TRUNG QUỐC
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI CATA V600 INOX

  MÁY HÚT MÙI CATA V600 INOX

  Mã sản phẩm:CATA V600 INOX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.250.000 ₫

  Special Price: 6.525.000 ₫

  • Hãng sản xuất:CATA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
Định hướng giảm xuống