SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI DMESTIK

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70BRD

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70BRD

  Mã sản phẩm:DMESTIK CLASSICO 70BRD

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.850.000 ₫

  Special Price: 3.465.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70BLD

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70BLD

  Mã sản phẩm:DMESTIK CLASSICO 70BLD

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.850.000 ₫

  Special Price: 3.465.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70XD

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK CLASSICO 70XD

  Mã sản phẩm:DMESTIK CLASSICO 70XD

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.300.000 ₫

  Special Price: 3.870.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 60

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 60

  Mã sản phẩm:DMESTIK ROYAL 60

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.950.000 ₫

  Special Price: 5.355.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI DMESTIK MOD 3000BL 60

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK MOD 3000BL 60

  Mã sản phẩm:DMESTIK MOD 3000BL 60

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.950.000 ₫

  Special Price: 5.355.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 70

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 70

  Mã sản phẩm:DMESTIK ROYAL 70

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.450.000 ₫

  Special Price: 5.805.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT MÙI DMESTIK IBER 70N

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK IBER 70N

  Mã sản phẩm:DMESTIK IBER 70N

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.750.000 ₫

  Special Price: 6.075.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT MÙI DMESTIK MOD 3000BL 90

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK MOD 3000BL 90

  Mã sản phẩm:DMESTIK MOD 3000BL 90

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.750.000 ₫

  Special Price: 6.075.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 90

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK ROYAL 90

  Mã sản phẩm:DMESTIK ROYAL 90

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.950.000 ₫

  Special Price: 6.255.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI DMESTIK GRANADO 70BL

  MÁY HÚT MÙI DMESTIK GRANADO 70BL

  Mã sản phẩm:DMESTIK GRANADO 70BL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.150.000 ₫

  Special Price: 6.435.000 ₫

  • Hãng sản xuất:DMESTIK
  • Xuất xứ:THỔ NHĨ KỲ
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống