SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI FASTER

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER SYP 6002

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER SYP 6002

  Mã sản phẩm:FASTER SYP 6002

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.250.000 ₫

  Special Price: 2.600.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:LIÊN DOANH
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 700GS

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 700GS

  Mã sản phẩm:FASTER FS 700GS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.850.000 ₫

  Special Price: 3.880.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 70BL

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 70BL

  Mã sản phẩm:FASTER FS 70BL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.050.000 ₫

  Special Price: 4.040.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 90BL

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 90BL

  Mã sản phẩm:FASTER FS 90BL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.250.000 ₫

  Special Price: 4.200.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3388C2 70

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3388C2 70

  Mã sản phẩm:FASTER FS 3388C2 70

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.950.000 ₫

  Special Price: 4.760.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3388C2 90

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3388C2 90

  Mã sản phẩm:FASTER FS 3388C2 90

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.050.000 ₫

  Special Price: 4.840.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 70CH

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 70CH

  Mã sản phẩm:FASTER FS 70CH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.950.000 ₫

  Special Price: 5.560.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 90CH

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 90CH

  Mã sản phẩm:FASTER FS 90CH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.050.000 ₫

  Special Price: 5.640.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3688A

  MÁY HÚT KHỬ MÙI FASTER FS 3688A

  Mã sản phẩm:FASTER FS 3688A

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.150.000 ₫

  Special Price: 5.720.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI FASTER HE91 70

  MÁY HÚT MÙI FASTER HE91 70

  Mã sản phẩm:FASTER HE91 70

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.850.000 ₫

  Special Price: 6.638.000 ₫

  • Hãng sản xuất:FASTER
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống