SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

HÚT MÙI MASTERCOOK

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC 90S

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC 90S

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC 90S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.620.000 ₫

  Special Price: 4.965.000 ₫

  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC ARCO PLUS 70

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC ARCO PLUS 70

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC ARCO PLUS 70

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.490.000 ₫

  Special Price: 6.367.500 ₫

  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC 70S

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC 70S

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC 70S

  Mô tả:

  6.420.000 ₫
  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC ARCO PLUS 90

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC ARCO PLUS 90

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC ARCO PLUS 90

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.690.000 ₫

  Special Price: 6.517.500 ₫

  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC - 170 ARS

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC - 170 ARS

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC - 170 ARS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.890.000 ₫

  Special Price: 6.667.500 ₫

  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC - 190 ARS

  MÁY HÚT MÙI MASTERCOOK MC - 190 ARS

  Mã sản phẩm:MASTERCOOK MC-190 ARS

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.990.000 ₫

  Special Price: 6.742.500 ₫

  • Hãng sản xuất:MASTERCOOK
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống