SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA - 602RH

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA - 602RH

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA - 602RH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.950.000 ₫

  Special Price: 2.065.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 tháng
 2. MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA - 602C

  MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA - 602C

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA - 602C

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.190.000 ₫

  Special Price: 2.073.500 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA - 702EC

  MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA - 702EC

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA - 702EC

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.190.000 ₫

  Special Price: 2.073.500 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA -702C

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA -702C

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA 702C

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.290.000 ₫

  Special Price: 2.138.500 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 702RH

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 702RH

  Mã sản phẩm:NA - 702RH

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.150.000 ₫

  Special Price: 2.205.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA 070MC

  MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA 070MC

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA 070MC

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.799.000 ₫

  Special Price: 3.839.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 tháng
 7. MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA 090HC

  MÁY HÚT MÙI NAPOLIZ NA 090HC

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA 090HC

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.799.000 ₫

  Special Price: 3.839.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA-090ST

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA-090ST

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA-090ST

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.499.000 ₫

  Special Price: 3.845.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 tháng
 9. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 090MC

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 090MC

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA 090MC

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.899.000 ₫

  Special Price: 3.919.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 tháng
 10. MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 075HK

  MÁY HÚT KHỬ MÙI NAPOLIZ NA 075HK

  Mã sản phẩm:NAPOLIZ NA 075HK

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.099.000 ₫

  Special Price: 4.079.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLIZ
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 tháng

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống