SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI NARDI

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI NARDI NTA 1601X

  MÁY HÚT MÙI NARDI NTA 1601X

  Mã sản phẩm:NARDI NTA 1601X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 5.900.000 ₫

  Special Price: 5.310.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI NARDI NCI 80 H

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCI 80 H

  Mã sản phẩm:NARDI NCI 80 H

  Mô tả:

  Giá thông thường: 6.900.000 ₫

  Special Price: 6.210.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI NARDI TN 60 2 N

  MÁY HÚT MÙI NARDI TN 60 2 N

  Mã sản phẩm:NARDI TN 60 2 N

  Mô tả:

  Giá thông thường: 7.900.000 ₫

  Special Price: 7.110.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI NARDI NTA 1602 X

  MÁY HÚT MÙI NARDI NTA 1602 X

  Mã sản phẩm:NARDI NTA 1602 X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 8.500.000 ₫

  Special Price: 7.650.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 79 01 X

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 79 01 X

  Mã sản phẩm:NARDI NCA 79 01 X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 13.600.000 ₫

  Special Price: 12.240.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 39 01 CX

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 39 01 CX

  Mã sản phẩm:NARDI NCA 39 01 CX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 15.800.000 ₫

  Special Price: 12.240.000 ₫

  • Hãng sản xuất:Không
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 29 01 CX

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 29 01 CX

  Mã sản phẩm:NARDI NCA 29 01 CX

  Mô tả:

  Giá thông thường: 15.800.000 ₫

  Special Price: 14.220.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 59 01 X

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 59 01 X

  Mã sản phẩm:NARDI NCA 59 01 X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 16.900.000 ₫

  Special Price: 15.210.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 59 01 R

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCA 59 01 R

  Mã sản phẩm:NARDI NCA 59 01 R

  Mô tả:

  Giá thông thường: 16.900.000 ₫

  Special Price: 15.210.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI NARDI NCAI 87 01 X

  MÁY HÚT MÙI NARDI NCAI 87 01 X

  Mã sản phẩm:NARDI NCAI 87 01 X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 35.600.000 ₫

  Special Price: 32.040.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống