SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI TEKA

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT MÙI TEKA GFH 55

  MÁY HÚT MÙI TEKA GFH 55

  Mã sản phẩm:TEKA GFH 55

  Mô tả:

  4.543.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 62

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 62

  Mã sản phẩm:TEKA TL1 62

  Mô tả:

  4.609.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI TEKA C 620

  MÁY HÚT MÙI TEKA C 620

  Mã sản phẩm:TEKA C 620

  Mô tả:

  5.489.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI TEKA DEP 60

  MÁY HÚT MÙI TEKA DEP 60

  Mã sản phẩm:TEKA DEP 60

  Mô tả:

  5.599.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI TEKA DBB 60

  MÁY HÚT MÙI TEKA DBB 60

  Mã sản phẩm:TEKA DBB 60

  Mô tả:

  5.929.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 92

  MÁY HÚT MÙI TEKA TL1 92

  Mã sản phẩm:TEKA TL1 92

  Mô tả:

  6.039.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT MÙI TEKA CNL2 2002

  MÁY HÚT MÙI TEKA CNL2 2002

  Mã sản phẩm:TEKA CNL2 2002

  Mô tả:

  6.149.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT MÙI TEKA DEP 70

  MÁY HÚT MÙI TEKA DEP 70

  Mã sản phẩm:TEKA DEP 70

  Mô tả:

  6.149.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY HÚT MÙI TEKA C - 920

  MÁY HÚT MÙI TEKA C - 920

  Mã sản phẩm:TEKA C - 920

  Mô tả:

  6.259.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY HÚT MÙI TEKA DBB 70

  MÁY HÚT MÙI TEKA DBB 70

  Mã sản phẩm:TEKA DBB 70

  Mô tả:

  6.589.000 ₫
  • Hãng sản xuất:TEKA
  • Xuất xứ:TÂY BAN NHA
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
Định hướng giảm xuống