SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY HÚT MÙI TEXGIO

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG SH658

  MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG SH658

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG SH658

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.080.000 ₫

  Special Price: 2.156.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG SH629.6

  MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG SH629.6

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG SH629.6

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.450.000 ₫

  Special Price: 2.415.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH628.7

  MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH628.7

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - SH628.7

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.580.000 ₫

  Special Price: 2.506.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH629.7

  MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH629.7

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG SH629.7

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.550.000 ₫

  Special Price: 2.662.500 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH635

  MÁY HÚT MÙI TEXGIO TG - SH635

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - SH635

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.850.000 ₫

  Special Price: 2.695.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG SH616

  MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG SH616

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG SH616

  Mô tả:

  Giá thông thường: 4.280.000 ₫

  Special Price: 3.424.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG CN568

  MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG CN568

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG CN568

  Mô tả:

  Giá thông thường: 17.680.000 ₫

  Special Price: 13.260.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG CN555

  MÁY HÚT KHỬ MÙI TEXGIO TG CN555

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG CN555

  Mô tả:

  Giá thông thường: 18.580.000 ₫

  Special Price: 13.935.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống