SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY RỬA BÁT BRANDT

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13217W

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13217W

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH13217W

  Mô tả:

  Giá thông thường: 23.200.000 ₫

  Special Price: 17.400.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 2. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1772J

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1772J

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1772J

  Mô tả:

  Giá thông thường: 24.750.000 ₫

  Special Price: 18.562.500 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 3. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1772X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1772X

  Mã sản phẩm: BRANDT BRANDT VH1772X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 25.850.000 ₫

  Special Price: 19.387.500 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 4. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFC1106S

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFC1106S

  Mã sản phẩm:BRANDT DFC1106S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 23.900.000 ₫

  Special Price: 20.315.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 5. MÁY RỬA BÁT BRANDT VS1009J

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VS1009J

  Mã sản phẩm:BRANDT VS1009J

  Mô tả:

  Giá thông thường: 25.900.000 ₫

  Special Price: 22.015.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 6. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13117X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13117X

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH13117X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 31.900.000 ₫

  Special Price: 22.330.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 7. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13114W

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13114W

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH13114W

  Mô tả:

  Giá thông thường: 28.200.000 ₫

  Special Price: 23.970.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 8. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1472X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1472X

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1472X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 36.500.000 ₫

  Special Price: 25.550.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 9. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH1310X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH1310X

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH1310X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 30.900.000 ₫

  Special Price: 26.265.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG
 10. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1225JE1

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1225JE1

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1225JE1

  Mô tả:

  Giá thông thường: 34.500.000 ₫

  Special Price: 29.325.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:36 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống