SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

MÁY RỬA BÁT BRANDT

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFC1106S

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFC1106S

  Mã sản phẩm:BRANDT DFC1106S

  Mô tả:

  Giá thông thường: 23.900.000 ₫

  Special Price: 16.730.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. MÁY RỬA BÁT BRANDT VS1009J

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VS1009J

  Mã sản phẩm:BRANDT VS1009J

  Mô tả:

  Giá thông thường: 25.900.000 ₫

  Special Price: 18.130.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13114W

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13114W

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH13114W

  Mô tả:

  Giá thông thường: 28.200.000 ₫

  Special Price: 19.740.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH1310X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH1310X

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH1310X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 30.900.000 ₫

  Special Price: 21.630.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13117X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT DFH13117X

  Mã sản phẩm:BRANDT DFH13117X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 31.900.000 ₫

  Special Price: 22.330.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1225JE1

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1225JE1

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1225JE1

  Mô tả:

  Giá thông thường: 34.500.000 ₫

  Special Price: 24.150.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1144J

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1144J

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1144J

  Mô tả:

  Giá thông thường: 34.500.000 ₫

  Special Price: 24.150.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1205JE

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1205JE

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1205JE

  Mô tả:

  Giá thông thường: 35.500.000 ₫

  Special Price: 24.850.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1235J

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1235J

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1235J

  Mô tả:

  Giá thông thường: 36.500.000 ₫

  Special Price: 25.550.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1200X

  MÁY RỬA BÁT BRANDT VH1200X

  Mã sản phẩm:BRANDT VH1200X

  Mô tả:

  Giá thông thường: 36.500.000 ₫

  Special Price: 25.550.000 ₫

  • Hãng sản xuất:BRANDT
  • Xuất xứ:CH PHÁP
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống