SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

CHẬU RỬA NARDI

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống
 1. CHẬU RỬA NARDI LIR 1 R

  CHẬU RỬA NARDI LIR 1 R

  Mã sản phẩm:NARDI LIR 1 R

  Mô tả:

  Giá thông thường: 9.600.000 ₫

  Special Price: 8.640.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. CHẬU RỬA NARDI LIR 1 JB

  CHẬU RỬA NARDI LIR 1 JB

  Mã sản phẩm:NARDI LIR 1 JB

  Mô tả:

  Giá thông thường: 9.600.000 ₫

  Special Price: 8.640.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. CHẬU RỬA NARDI LIK 86 1 SL

  CHẬU RỬA NARDI LIK 86 1 SL

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 86 1 SL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 12.300.000 ₫

  Special Price: 11.070.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. CHẬU RỬA NARDI LIK 86 1 JB

  CHẬU RỬA NARDI LIK 86 1 JB

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 86 1 JB

  Mô tả:

  Giá thông thường: 12.300.000 ₫

  Special Price: 11.070.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. CHẬU RỬA NARDI LIK 86 M1 SL

  CHẬU RỬA NARDI LIK 86 M1 SL

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 86 M1 SL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 12.900.000 ₫

  Special Price: 11.610.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. CHẬU RỬA NARDI LIK 86 M1 JB

  CHẬU RỬA NARDI LIK 86 M1 JB

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 86 M1 JB

  Mô tả:

  Giá thông thường: 12.900.000 ₫

  Special Price: 11.610.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. CHẬU RỬA NARDI LIL 802 R

  CHẬU RỬA NARDI LIL 802 R

  Mã sản phẩm:NARDI LIL 802 R

  Mô tả:

  Giá thông thường: 13.400.000 ₫

  Special Price: 12.060.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. CHẬU RỬA NARDI LIL 802 N

  CHẬU RỬA NARDI LIL 802 N

  Mã sản phẩm:NARDI LIL 802 N

  Mô tả:

  Giá thông thường: 13.400.000 ₫

  Special Price: 12.060.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. CHẬU RỬA NARDI LIK 862JB

  CHẬU RỬA NARDI LIK 862JB

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 862JB

  Mô tả:

  Giá thông thường: 14.600.000 ₫

  Special Price: 13.140.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. CHẬU RỬA NARDI LIK 862SL

  CHẬU RỬA NARDI LIK 862SL

  Mã sản phẩm:NARDI LIK 862SL

  Mô tả:

  Giá thông thường: 14.600.000 ₫

  Special Price: 13.140.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NARDI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
Định hướng giảm xuống