SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

VÒI RỬA NAPOLI

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. BÌNH XỊT NƯỚC RỬA NAPOLI CO2

  BÌNH XỊT NƯỚC RỬA NAPOLI CO2

  Mã sản phẩm:NAPOLI CO2

  Mô tả:

  Giá thông thường: 600.000 ₫

  Special Price: 488.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. VÒI RỬA NAPOLI LD 85008A

  VÒI RỬA NAPOLI LD 85008A

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 85008A

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.800.000 ₫

  Special Price: 1.440.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. VÒI RỬA NAPOLI LD 9807D

  VÒI RỬA NAPOLI LD 9807D

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 9807D

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.900.000 ₫

  Special Price: 1.520.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. VÒI RỬA NAPOLI LD 15811

  VÒI RỬA NAPOLI LD 15811

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 15811

  Mô tả:

  Giá thông thường: 1.950.000 ₫

  Special Price: 1.560.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. VÒI RỬA NAPOLI LD 801 B

  VÒI RỬA NAPOLI LD 801 B

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 801 B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.050.000 ₫

  Special Price: 1.640.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. VÒI RỬA NAPOLI LD 601 B

  VÒI RỬA NAPOLI LD 601 B

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 601 B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.150.000 ₫

  Special Price: 1.720.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 7. VÒI RỬA NAPOLI LD 113 B

  VÒI RỬA NAPOLI LD 113 B

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 113 B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.250.000 ₫

  Special Price: 1.800.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 8. VÒI RỬA NAPOLI LD 403 B

  VÒI RỬA NAPOLI LD 403 B

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 403 B

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.350.000 ₫

  Special Price: 1.880.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 9. VÒI RỬA NAPOLI LD 15203

  VÒI RỬA NAPOLI LD 15203

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 15203

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.650.000 ₫

  Special Price: 2.120.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 10. VÒI RỬA NAPOLI LD 13909A

  VÒI RỬA NAPOLI LD 13909A

  Mã sản phẩm:NAPOLI LD 13909A

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.990.000 ₫

  Special Price: 2.392.000 ₫

  • Hãng sản xuất:NAPOLI
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống