SIÊU THỊ BẾP THÁI SƠN

VÒI RỬA TEXGIO

/ trang
Định hướng giảm xuống
 1. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC82

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC82

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC82

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.680.000 ₫

  Special Price: 2.010.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 2. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC85

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC85

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC85

  Mô tả:

  Giá thông thường: 2.880.000 ₫

  Special Price: 2.160.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 3. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC88

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC88

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC88

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.080.000 ₫

  Special Price: 2.310.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 4. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC89

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC89

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC89

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.280.000 ₫

  Special Price: 2.460.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 5. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC96

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC96

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC96

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.480.000 ₫

  Special Price: 2.610.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG
 6. VÒI RỬA TEXGIO TG - FC92

  VÒI RỬA TEXGIO TG - FC92

  Mã sản phẩm:TEXGIO TG - FC92

  Mô tả:

  Giá thông thường: 3.580.000 ₫

  Special Price: 2.685.000 ₫

  • Hãng sản xuất:TEXGIO
  • Xuất xứ:ITALY
  • Bảo hành:24 THÁNG

/ trang
Định hướng giảm xuống